Vælg en side

I 2016 blev den tværgående arktiske platform for forskere på Aalborg Universitet, AAU Arctic, oprettet.

AAU Arctic blev oprettet for at imødegå en voksende mængde arktiske projekter, der spænder lige fra sundheds- og ingeniørvidenskab til planlægning, samfundsvidenskab og kulturstudier. Samtidig er platformen i tråd med, og skabt med inspiration fra, AAU-strategien Viden for Verden, der fokuserer på videnskabelig excellence, tværfaglig og intensivt videnssamarbejde med det ørige samfund.

Siden etableringen af AAU Arctic er der sket en hel del. Organiseringen på tværs af fakulteterne er kommet på plads med afvikling af fælles faglige aktiviteter på tværs, samt nye bevillinger er kommet i hus til en række projekter, samtidig med at kontakten til den omverdenen er styrket. Alt dette kan du læse mere om i årsrapporten for 2017.

Du kan læse årsrapporten for 2017 på AAU Arctics hjemmeside her.