Vælg en side

Brugerbetingelser

Med en brugerkonto får du adgang til en række tjenester og information på extranet.arctichouse.dk

Det er nødvendigt at acceptere brugerbetingelserne, for at kunne oprette en brugerkonto på sitet. Ønsker du ikke at acceptere, vil du ikke kunne oprette en brugerkonto.

Dine oplysninger

Du skal indtaste de korrekte personoplysninger, det er ikke tilladt at afgive oplysninger om andre end dig selv. Får vi mistanke om, at der er afgivet forkerte oplysninger, vil du blive bedt om, at dokumentere disse. Ved manglende dokumentation lukkes kontoen.

Det er vigtigt at der benyttes en fungerende e-mailadresse under oprettelsen, da du vil få bekræftelses og aktiveringsmail på denne. Det er ikke tilladt at bruge midlertidige mailsystemer, som sletter e-mailadressen automatisk, da din brugerkonto er afhængig af en fungerende e-mailkonto, f.eks. ved glemt adgangskode m.m.

Brugerkonto

Din brugerkonto er personlig og må ikke deles med andre.

Du kan lukke din konto ved at kontakte Arctic House. Indhold du har bidraget med, vil fortsat være synligt med angivelse af dit navn som forfatter, således sammenhæng og mening bibeholdes i bl.a. debatter og fora.

Ansvar

Du har selv ansvaret for det du bidrager med på extranettet.

En brugerkonto giver adgang til at uploade materiale, samt deltage i fora og debatter m.m. Du er selv ansvarlig for, at dine bidrag, overholder gældende dansk lovgivning, samt ikke krænker andres ophavsret eller indeholder injurier. Alt indhold er som udgangspunkt dækket af ophavsret, så du skal være ophavsmand til det indhold, du bidrager med, eller citere inden for Ophavsretslovens rammer for god citatskik. Såfremt tredjemand dokumenterer, at du har krænket hans rettigheder eller lignende, vil dine kontaktoplysninger blive videregivet til denne tredjemand. Strafbare forhold vil blive politianmeldt.

Du må ikke uploade pornografisk eller på anden måde stødende materiale med voldeligt indhold. Vi forbeholder os ret til at fjerne materiale såfremt vi vurderer det ikke overholder retningslinjerne eller af kapacitetsmæssige hensyn eller lignende.

Vi overvåger som udgangspunkt ikke dit indhold og forhåndsgodkender ikke det indhold du tilfører sitet. Såfremt indhold anmeldes af andre brugere, vil vi tage stilling til om overholder vilkårene.

Vi påtager os intet ansvar for det indhold du lægger på extranettet, herunder om det slettes, kan genskabes m.v.

Brug af indhold

Ophavsretten til det materiale du bidrager med vedbliver at være din, men ved at benytte ekstranettet og lægge indhold på dette, giver du samtidig Arctic House ret til vederlagsfrit at benytte indholdet.

Du må ikke bidrage med reklame eller indhold, som har karakter af reklamebudskaber.

Debatindlæg og deltagelse i projekter m.m., vil når de er kombineret med brugerprofiler, udgøre personoplysninger i henhold til både persondataloven og EU’s nye Persondataforordning.

Da brugeren vil kunne genkendes ud fra brugerprofilen, vil debatindlæg m.m. få karakter af personoplysninger. Du har som bruger ret til, at gøre indsigelse mod at dine personoplysninger udgives, selvom du selv har offentliggjort oplysningerne. Imødekommelse af en indsigelse vil ifølge persondataloven bero på en konkret vurdering.

Jf. gældende lovgivning og Datatilsynet har man krav på, at få sine brugeroplysninger slettet eller anonymiseret. Ved et sådant krav, vil den pågældende bruger få anonymiseret deres profil, og vil som andre med samme indsigelser, herefter fremstå som ‘Tidligere medlem’.

Samtlige af den pågældende brugers debatindlæg vil derefter ligge under profilen ‘“Tidligere medlem”, da vi ikke har mulighed for at udvælge enkeltstående indlæg til anonymisering. Brugerprofilen vil samtidig blive deaktiveret. Det vil sige, at brugeren ikke kan benytte den længere eller oprette en ny brugerprofil med samme e-mail-adresse.

Der tages forbehold for ændring af brugerbetingelserne, og det er de til enhver tid tilgængelige vilkår der er gældende. Hvis der laves væsentlige ændringer i brugervilkårene, vil vi orientere herom.

E-mails

Ved oprettelse af brugerkonto, accepterer du også at modtage infomails og notifikationer fra sitet, desuden accepterer du, at Arctic House og tilknyttede enheder med adresse i huset, må kontakte dig omkring arrangementer, analyser m.v.

Vi videregiver ikke dine oplysninger til 3.part.

Disse brugerbetingelser er revideret 28. november 2017