Vælg en side

Fra 2016 til 2017 faldt antallet af grønlændere, der tog en videregående uddannelse med otte procent. Det viser tal fra Grønlands Statistik, der har offentliggjort en oversigt over gennemførte uddannelser blandt grønlændere.

Undersøgelsen som Grønlands Statistik har offentliggjort viser, at der blev gennemført 244 uddannelser fra 2016-2017, hvoraf 46 procent af disse uddannelser blev gennemført uden for Grønland. Mens antallet af gennemførte uddannelser i udlandet steg, faldt antallet af gennemførte uddannelser således i Grønland. Over en længere periode har der dog været en markant stigning i antallet af gennemførte forløb på de videregående uddannelser, og siden 2005 er antallet steget med hele 82 procent. Det er især fra professionsbacheloruddannelserne, at de fleste grønlændere bliver uddannet, mens færrest grønlændere vælger en kandidatuddannelse. Dette er til trods for, at antallet af studerende der gennemfører en kandidatuddannelse, er stigende.

I 2017 var der 1278 aktive studerende på videregående uddannelser. Af disse var 828 studerende aktive i Grønland, mens 450 studerende var aktive i udlandet. Siden 2005 er antallet af aktive studerende steget med 77 procent. Langt størstedelen af denne procentdel er studerende på videregående uddannelser i Grønland.