Vælg en side

Forum for Arktisk Forskning, der i 2013 blev nedsat af den danske minister for Uddannelse og Forskning, drøftede på et møde i Nuuk muligheden for, at få etableret et internationalt forskningshub i den grønlandske hovedstad.

Forum for Arktisk Forskning arbejder for en tættere koordinering blandt de institutioner som bedriver polarforskning. Forummet fungerer således som et koordinerende organ for de centrale aktører og interessenter inden for polarforskningsmiljøerne i Rigsfællesskabet. Formålet med forummet er, at:

• øge sammenhængen mellem institutioners indsatser inden for polarforskning
• udgøre et koordinerende organ for de centrale aktører og interessenter på området, og
• understøtte synergi og tydeligere effekt af anvendte ressourcer på området

Møde i Nuuk
Forum for Arktisk Forskning har holdt møde i Nuuk som et led i deres strategiarbejde. I den forbindelse mødtes forummet med Doris J. Jensen, Naalakkersuisoq for Sundhed og Forskning. Under mødet blev der udvekslet informationer om Arktisk forskning i Rigsfælleskabet.

»Forskning som bedrives i Grønland har en positiv effekt på verdenssamfundet, samt i landet, men det kræver en indsats at kunne drage nytte af resultaterne. Derfor ser Naalakkersuisut med positive øjne på arbejdet på etablering af International forskningshub i Nuuk«, udtalte Doris J. Jensen efter mødet.

Formanden for Forum for Arktisk Forskning, der også er prodekan for forskning på Københavns Universitet, Morten Pejrup, var ligeledes tilfreds med mødet og de dertil drøftede emner:
»Som formand for Forum for Arktisk Forskning er jeg utrolig glad for at få denne mulighed for at besøge Nuuk med alle forummets medlemmer. Det giver os mulighed for at komme rigtig tæt på de udfordringer, som Grønland står over for. Vores møde med ministeren var særdeles udbytterigt, og muligheden for at diskutere aktuelle emner som forskningshub, inddragelse af den lokale befolkning og innovation satte i høj grad tingene i perspektiv for medlemmerne af Forum for Arktisk Forskning