Vælg en side

Rusland, USA, Norge, Canada og resten af Arktis var inviteret til topmøde i Ilulissat for at fejre 10-året for Ilulissat-erklæringen, der blev vedtaget den 28. maj 2008 af ministre fra de fem kyststater i Det Arktiske Ocean.

For præcis 10 år siden blev Ilulissat-erklæringen – der er blevet kaldt en skelsættende politisk erklæring – vedtaget af de fem kyststater i Det Arktiske Ocean. Tilbage i 2008 forpligtede de fem kyststater sig således til, at løse eventuelle uoverensstemmelser og overlappende politiske krav gennem fredelige forhandlinger, ligesom de fem stater dengang bekræftede, at de vil styrke det tværgående samarbejde på en række vigtige områder. Dette i forhold til Arktisk Råd og FN’s Søfartsorganisation (IMO), men også i forhold til praktiske daglige samarbejder vedrørende eftersøgning og redning, miljøbeskyttelse og sejladssikkerhed.

Fejring af Ilulissat-erklæringen samt fokus på bæredygtig og økonomisk udvikling af Arktis
Udenrigsminister Anders Samuelsen og Naalakkersuisoq for Uddannelse, Kultur, Kirke og Udenrigsanliggender Vivian Motzfeldt var værter ved det politiske topmøde i Ilulissat den 28. maj 2018. Mødet havde til formål, at markere og fejre de arktiske staters opbakning til principperne i erklæringen, og at drøfte det videre arbejde for at fastholde et fredeligt samarbejde på tværs af staterne. Udover at markere fejringen af erklæringen, var bæredygtig og økonomisk udvikling af Arktis også højt på dagsordenen. Deltagerne var således inviteret til Ilimanaq for at drøfte, hvordan det er muligt, at skabe jobs gennem turisme, der på én og samme tid respekterer den lokale kultur og genererer kapital til investorer og lokalsamfund. Et godt eksempel på en sådan forretningsmodel er Ilimanaqs investering i turisthytter. Vivian Motzfeldt udtalte om dette initiativ:

”Nøglen til bæredygtig udvikling i den arktiske region er dets folk. Vores overordnede ansvar er at sikre økonomisk fremgang for indbyggerne i Arktis. Det skal gøres gennem bæredygtig innovation, og ved at bruge den natur, vi lever i. På grund af naturen, vores begrænsede indbyggertal og udfordringer med infrastrukturen kan indbyggerne i Arktis ikke konkurrere globalt på mange faktorer. Ilimanaq er et godt eksempel på at bruge det lokale miljø til at skabe økonomisk udvikling og til at fremvise de unikke lokale forhold i Grønland. Vi er fast besluttet på at styrke vores økonomiske samarbejde med den arktiske region for at støtte udvikling af succeshistorier som Ilimanaq.”

Danmark og Canada vil løse striden om Hans Ø
Under topmødet blev det ligeledes aftalt, at Canada og Danmark – i samarbejde med det grønlandske selvstyre – skal undersøge mulighederne for, løse striden om Hans Ø. Det blev således besluttet, at der bliver nedsat en arbejdsgruppe, hvis opgave vil være, at komme med anbefalinger til, hvordan de to lande kan løse deres grænsespørgsmål. Dette gælder både i forhold til suverænitet over Hans Ø, men også grænsedragning til søs i farvandet Lincoln Sea og på kontinentalsoklen i havområdet Labrador Sea.

Fejringen af 10-årsdagen for Ilulissat blev afsluttet med afsløringen af en mindeplade, som skal sættes op i Ilulissat for at fejre principperne om et fredeligt samarbejde på tværs af staterne.