Vælg en side

Under topmødet i forbindelse med fejringen af 10-året for Ilulissat-erklæringen, blev det besluttet, at Kongeriget Danmark etablerer en fælles arbejdsgruppe for grænsespørgsmål med Canada.

For at skabe fremgang i spørgsmål om grænsedragning i farvandene mellem Canada og Grønland, blev det under fejringen af 10-året for Ilulissat-erklæringen besluttet, at Udenrigsministeriet sammen med Naalakkersuisut og Canadas Udenrigsministerium etablerer en fælles arbejdsgruppe til formålet.

I forbindelse med annonceringen af arbejdsgruppen udtalte Vivian M. Motzfeldt, Naalakkersuisoq for Uddannelse, Kultur, Kirke og Udenrigsanliggender:
»Som repræsentant for Grønlands regering er jeg meget tilfreds med, at vores lande har vist vejen fremad, og tager skridt til at løse de udestående grænsedragningsspørgsmål i farvandene mellem Canada og Grønland. Spørgsmålet om Tartupaluk (Hans Ø) har været diskuteret længe. Jeg er sikker på, at det kommende arbejde vil blive udført på en fredelig og konstruktiv måde.«

Arbejdsgruppen vil få til opgave, at komme med anbefalinger til at løse udestående spørgsmål mellem de to nationer, hvilket blandt andet inkluderer suverænitetsspørgsmålet angående Hans Ø, den maritime grænsedragning i Lincoln Sea samt overlap i Labrador Sea-kontinentalsoklen