Vælg en side

Nyt fra mineprojektet i Kvanefjeld

Der er nu meldinger om en anden version af VVM-rapport for det omdiskuterede mineprojekt, der indebærer udvinding af sjældne jordarter (rare earth minerals) og uran.

Den længe ventede anden version af VVM-rapporten fra det grønlandske mineselskab GME er nu blevet afleveret til Selvstyret. VVM-undersøgelsen viser ikke større risiko forbundet med mineprojektet. 

Således fremgår det af den seneste VVM-rapport, at der ikke er grund til at frygte for skadelige virkninger for miljøet. Rapporten gør blandt andet rede for, at der ikke vurderes at være mængder af radioaktive stoffer der overstiger de fastsatte grænseværdier.  

Nu skal Styrelsen for råstofområdet i Grønland behandle rapporten, og senere skal Inatsisartut tage stilling til det fremtidige uranmineprojekt i Kvanefjeld, der længe har været under vejs. Den endelige beslutning skal træffes af Naalakkersuisut/Selvstyret.