Vælg en side

VUC og HF Nordjylland vil med et nyt tiltag tilbyde grønlændere over 25 år fra Aalborg og opland, at tage en særlig 9. klasse-uddannelse. Uddannelsen har til formål, at gøre eleverne studieparate til at tage en erhvervsuddannelse.

Den grønlandske skole i Aalborg er et 1-årigt studieforløb, der løber fra august 2018 til juni 2019. Undervisningen vil blandt andet indeholde undervisning i dansk som andetsprog, matematik, IT og samfundsfag på AVU Basis og G-niveau, hvilket svarer til en 9. klasse (og som dermed er adgangsgivende til erhvervsuddannelser). Undervisningen i Den grønlandske skole vil derudover blive suppleret med introducerende undervisning i eksempelvis engelsk og naturfag samt forberedende voksenuddannelse i dansk.

Skoletiden er mandag til fredag klokken 08:00 til 13:25 og der vil højst være tilknyttet 25 elever i de faste klasser. I tilknytning til den daglige skolegang etableres der en café med sociale aktiviteter – blandt andet i samarbejde med Det grønlandske Hus i Aalborg. Til tilbuddet er der tilknyttet 1-2 studievejledere med kendskab til de udfordringer, som grønlandske kursister kan opleve både fagligt, socialt og kulturelt.

Tilmelding
For at blive tilmeldt skal du til samtale ved en af VUC & HF Nordjyllands studievejledere. Det er muligt at bestille tid via www.vucnordjylland.dk eller ved at komme forbi i vejledningens åbningstid som er mandag til fredag fra klokken 08.00-13.00.

Økonomi
I Den grønlandske skole vil der være en deltagerbetaling på 120 kroner pr. fag. Den samlede deltagerbetaling vil derfor ende på omtrent 500 kroner (der kan ske ændringer hvis der justeres i sammensætningen af fag). Den endelige pris oplyses naturligvis ved tilmelding.

SU
Som elev i Den grønlandske skole er du SU-berettiget under hele skoleforløbet, hvis du overholder mødepligt og krav til studieaktivitet.

Du kan læse mere om Den grønlandske skole på dette link.