Vælg en side

Den 20. april 2018 afleverede Deloitte rapporten ”Samfundsøkonomisk konsekvensvurdering ved udbygning af lufthavne, Trin 2” til departementet for Kommuner, Bygder, Yderdistrikter, Infrastruktur og Boliger. Departementet har valgt at offentliggøre dele af rapporten i forlængelse af, at flere medier har søgt aktindsigt.

Departementet for Kommuner, Bygder, Yderdistrikter, Infrastruktur og Boliger har offentliggjort rapporten med titlen ”Samfundsøkonomisk konsekvensvurdering ved udbygning af lufthavne, Trin 2”, der er udarbejdet af Deloitte. Departementet har valgt at offentliggøre rapporten fordi det vurderes, »at analysen er af væsentlig interesse for offentligheden.« Rapporten offentliggøres til trods for, at rapporten først blev modtaget den 20. april 2018 og derfor ikke er nået at blive oversat til grønlandsk.

Formålet med den samfundsøkonomiske konsekvensvurdering har været, at belyse de bredere samfundsøkonomiske konsekvenser ved udbygning af lufthavnsstrukturen. Rapporten tager udgangspunkt i et basisscenarie, som karakteriserer en videreførelse af lufthavnsstrukturen i dag. Herefter beskrives påvirkningen af samfundet som helhed ved to alternativscenarier. Disse scenarier karakteriserer nye lufthavnsstrukturer, hvor ændringerne blandt andre er, at Kangerlussuaq og Narsarsuaq ikke længere skal fungere som atlantlufthavne, men i stedet nedskaleres til enten regionale landingsbaner eller heliporte. Funktionerne som atlantlufthavne skal i stedet overtages af Nuuk og Ilulissat ved at opgradere disse.

Til sidst i rapporten fremgår en konklusion, som er udarbejdet på baggrund af en sammenligning mellem basisscenariet og alternativscenarierne.

Departementet for Kommuner, Bygder, Yderdistrikter, Infrastruktur og Boliger har vurderet, at visse oplysninger i rapporten angår Kalaallit Airports A/S drifts- og forretningsforhold. Ifølge departementet er dette af væsentlig økonomisk betydning for virksomheden, og derfor er disse oplysninger tilbageholdt. Dette skyldes blandt andet, at offentlighedens kendskab til det forventede overskud i Kalaallit Airports A/S vil kunne skade selskabets forhandlinger med potentielle långivere.

Rapporten kan læses på dansk her:

Samfundsøkonomisk konsekvensvurdering ved udbygning af lufthavne, Trin 2.

Foto: Mittarfeqarfiit