Vælg en side

Sammen med 20 danske virksomheder deltager Royal Greenland i projektet ”Fra Filantropi til forretning”, der har til formål at styrke virksomhedernes forretning ved at indarbejde FN’s 17 verdensmål.

“Royal Greenland vil med sin deltagelse i projektet, der går under navnet ”Fra filantropi til forretning”, få mulighed for at styrke sit CSR- og bæredygtighedsarbejde (…) Vi håber, at vi ved deltagelse i projektet får indarbejdet FN’s verdensmål i vores bæredygtighedsstrategi og dermed bliver bedre til at byde ind med, hvad vi som virksomhed kan give til det samfund, som vi er en naturlig del af, samtidig med et fokus på forretning og innovation”, siger Corporate Sustainability Manager i Royal Greenland, Lisbeth Due Schönemann-Paul.

Projektets formål er, at skabe motivation og at inspirere virksomheder til et nyt vækstområde, som desuden støtter op om en mere bæredygtig retning.

“Vi er en væsentlig fiskeri- og fødevarevirksomhed på verdensmarkedet og vi vil også gerne fremadrettet have en positiv bæredygtighedsprofil”, siger Lisbeth Due Schönemann-Paul.

Bæredygtige verdensmål skal integreres

Royal Greenland bliver med sin deltagelse i projektet en del af en gruppe små- og mellemstore virksomheder der skal sikre, at verdensmålene integreres – både strategisk og operativt – som en del af virksomhedens forretning.

“Vi forventer at få ideer, ny viden og værktøjer til at gå videre på den CSR-rejse vi startede i 2012 med vort strukturerede og strategiske arbejde med den tredobbelte bundlinje, People – Planet – Profit. Bæredygtighed og CSR er vigtigt i Royal Greenlands forretning og derfor forventer vi også at kunne styrke vores performance ved deltagelse. (…) Bæredygtighed er en del af vores formulerede mission og med verdensmålene, som overordnet og ambitiøs ramme for virksomheder, kan der bedre etableres samarbejder på tværs af værdikæder. Et eksempel på det er større udnyttelse af naturressourcer som fisk og skaldyr og ansvaret for uddannelse af medarbejdere og borgere”, slutter Lisbeth Due Schönemann-Paul.

I projektet som Royal Greenland skal være en del af, skal der arbejdes med en case. Denne tager – i Royal Greenlands tilfælde – udgangspunkt i bæredygtigt fiskeri og produktion. ”Fra filantropi til forretning” begyndte i april 2018 og fortsætter frem til november 2019.

Du kan læse meget mere om de 17 verdensmål og de 169 delmål her:

https://www.verdensmaalene.dk/fakta/verdensmaalene