Vælg en side

Grønlandsudvalgets sekretær, Jesper Thinghuus, besøgte onsdag og torsdag den 23. og 24. maj Arctic House og mødte de arktiske aktører i Aalborg. Jesper Thinghuus skulle blandt andet høre mere om de arktiske initiativer i byen.                                                                                                             

Arctic House havde onsdag og torsdag den 23. og 24. maj besøg af Jesper Thinghuus, sekretrær for Folketingets Grønlandsudvalg. Her blev Jesper Thinghuus vist rundt i det arktiske hus, hvor repræsentanter for huset fortalte om de tiltag Arctic House har igangsat de seneste år. Herudover blev der afviklet møder med Arctic Business Network og Arctic Consensus hvor netværkene, medlemsvirksomhederne og de aktiviteter netværket har igangsat blev præsenteret. Desuden bød programmet på oplæg fra AAU Arctic og Arctic Education Network, samt et besøg hos Business Aalborg, hvor klynger, netværk og projekter i Business Aalborg blev drøftet.