Vælg en side

Ministre fra Færøerne, Grønland og Island holdt møde i Torshavn

Vestnordisk Råd afholdt 4. september årsmøde i Torshavn på Færøerne. Naalakkersuisoq for Uddannelse, Kirke, Kultur og Udenrigsanliggender, Vivian Motzfeldt, mødtes med Færøernes Landsstyremedlem for Erhvervs – og Udenrigsanliggender, og Islands Udenrigsminister, Guðlaugur Þór Þórðarson.

Temaet for årsmødet var ”De Vestnordiske landes stilling i den nye geopolitiske virkelighed”, og ministrene holdt i denne forbindelse tale.

Vivian Motzfeldt talte især om nye samarbejdsmuligheder mellem de vestnordiske lande, indenfor uddannelse og erhverv, for sammen at kunne stå stærkere i en hastigt forandrende geopolitisk virkelighed i Vestnorden. I denne sammenhæng fremhævede Naalakkersuisoq bl.a. at:

”Et samarbejde imellem de Vestnordiske lande kan give os en større indsigt og herigennem finde fælles løsninger til udfordringer der berører os alle.”

Vivian Motzfeldt pegede desuden på uddannelse som altafgørende for Grønlands fremtidige udvikling:

“Herudover kan uddannelse også udruste os med nødvendig viden og kompetencer til at kunne takle en ny geopolitisk virkelighed. Jeg ser her gode muligheder for udviklingen af et godt uddannelsesmæssigt samarbejde”.

Læs mere om årsmødet i pressemeddelelsen her.